Thư viện

Đề thi Kiểm toán viên Việt Nam các năm (cập nhật đến 2018)
 • 1,864
 • 25
Bộ sưu tập Đề thi chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam các năm trước (Past exams of CPA Vietnam) để tham khảo phục vụ cho các kỳ thi chứng chỉ kiểm toán viên hàng năm, bao gồm các môn: (1) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp (2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao; (3) Thuế và quản lý...
VACPA ebook 2.3 XDCB - Tập hợp văn bản pháp luật phục vụ kiểm toán XDCB (cập nhật đến 25/12/2018)
 • 1,040
 • 6
Trong các hoạt động rất đa dạng của các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay thì dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) đã và đang chiếm một vị trí rất quan trọng. Do xây dựng cơ bản là một lĩnh vực đặc thù, thời gian thực hiện kéo dài qua nhiều năm nên việc tuân thủ các quy...
Hồ sơ kiểm toán mẫu - Kiểm toán Báo cáo tài chính
 • 1,934
 • 1
Thực hiện Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính về việc Ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam quy định “Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai và hướng dẫn thực hiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam...
Hồ sơ kiểm toán mẫu - Kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành
 • 1,210
 • 7
Hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam hình thành từ năm 1991, đến nay đã có hơn 140 doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT). Các DNKiT cung cấp dịch vụ kiểm toán và nhiều dịch vụ khác, trong đó có dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT). Để thực hành hoạt động kiểm toán BCQTDAHT...
VACPA ebook 1.10 - Công cụ tra cứu văn bản pháp luật kế toán và kiểm toán (BCTC)
 • 6,609
 • 62
Đáp ứng yêu cầu thực tế, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Ebook 1.9 được ban hành ngày 15/12/2017 lên phiên bản Ebook 1.10 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 15/12/2018. Trên cơ sở Ebook 1.9 đã phân loại các văn bản pháp luật chi tiết hơn theo...
Danh sách các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế mới nhất (2016 - 2017)
 • 2,901
 • 4
Tôi xin gửi anh em danh sách và link download (ở cuối bài viết) các Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế (ISA) mới nhất của IAASB. Tài liệu gồm có 3 tập Handbook 2016-2017 Edition mới nhất với một số điểm cập nhật so với phiên bản 2015 như: - Bản sửa đổi của các Chuẩn mực đầu 800 liên quan đến Báo cáo...
VACPA ebook 2.2 XDCB - Tập hợp văn bản pháp luật phục vụ kiểm toán XDCB
 • 1,462
 • 8
Trong các hoạt động rất đa dạng của các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay thì dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) đã và đang chiếm một vị trí rất quan trọng. Do xây dựng cơ bản là một lĩnh vực đặc thù, thời gian thực hiện kéo dài qua nhiều năm nên việc tuân thủ các...
VACPA ebook 1.9 - Công cụ tra cứu văn bản pháp luật kế toán và kiểm toán (BCTC)
 • 8,420
 • 32
Đây là file tập hợp các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế.. dưới định dạng *.chm (định dạng file help của Windows) do VACPA biên soạn. Công cụ này rất hữu ích cho các kiểm toán viên khi có thể mang theo trong laptop và dễ dàng tra cứu, thậm chí khi không có mạng internet...

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Like us on Facebook

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
43
Bài viết
205
Thành viên
674
Thành viên mới
tung3008
Bạn đã quên mật khẩu?