Bảng xếp hạng các công ty kiểm toán tại Việt Nam năm 2018
 • 21,453
 • 4
XẾP HẠNG CÔNG TY THEO DOANH THU Đứng đầu bảng xếp hạng công ty theo doanh thu như thường lệ vẫn là nhóm Big 4 với thị phần doanh thu là 50,41% doanh thu toàn ngành (tăng so với thị phần năm 2017 là 49,78%). Doanh thu tuyệt đối của nhóm Big 4 năm 2018 là 3.923.890 triệu đồng, tăng 21% so với năm...
Đề thi Kiểm toán viên Việt Nam các năm (cập nhật đến 2018)
 • 2,609
 • 31
Bộ sưu tập Đề thi chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam các năm trước (Past exams of CPA Vietnam) để tham khảo phục vụ cho các kỳ thi chứng chỉ kiểm toán viên hàng năm, bao gồm các môn: (1) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp (2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao; (3) Thuế và quản lý...
Ngành nào lãi nhất Việt Nam năm 2018?
 • 1,023
 • 0
Cơ sở dữ liệu TransferPricing.vn có công bố Biên độ thị trường lợi nhuận các ngành kinh tế Việt Nam năm 2017 và 2018 dựa trên số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các công ty đại chúng tại Việt Nam. Mặc dù Biên độ thị trường này chủ yếu dành cho việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết...
Tổng quan thị trường kiểm toán năm 2018
 • 1,959
 • 2
Thông tin về thị trường kiểm toán năm 2018 dưới đây được CPA.VN tổng hợp và phân tích từ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Bộ Tài chính. 1. SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN Tính đến ngày 20/04/2019, cả nước có 191 công ty kiểm toán, trong đó: - 02 công ty 100% vốn nước ngoài là PwC, KPMG...
VACPA ebook 2.3 XDCB - Tập hợp văn bản pháp luật phục vụ kiểm toán XDCB (cập nhật đến 25/12/2018)
 • 1,178
 • 6
Trong các hoạt động rất đa dạng của các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay thì dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) đã và đang chiếm một vị trí rất quan trọng. Do xây dựng cơ bản là một lĩnh vực đặc thù, thời gian thực hiện kéo dài qua nhiều năm nên việc tuân thủ các quy...
Hồ sơ kiểm toán mẫu - Kiểm toán Báo cáo tài chính
 • 2,176
 • 1
Thực hiện Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính về việc Ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam quy định “Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai và hướng dẫn thực hiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam...
Hồ sơ kiểm toán mẫu - Kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành
 • 1,413
 • 7
Hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam hình thành từ năm 1991, đến nay đã có hơn 140 doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT). Các DNKiT cung cấp dịch vụ kiểm toán và nhiều dịch vụ khác, trong đó có dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT). Để thực hành hoạt động kiểm toán BCQTDAHT...
VACPA ebook 1.10 - Công cụ tra cứu văn bản pháp luật kế toán và kiểm toán (BCTC)
 • 7,424
 • 69
Đáp ứng yêu cầu thực tế, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Ebook 1.9 được ban hành ngày 15/12/2017 lên phiên bản Ebook 1.10 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 15/12/2018. Trên cơ sở Ebook 1.9 đã phân loại các văn bản pháp luật chi tiết hơn theo...
Đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán 2018
 • 610
 • 0
Thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán theo quy định tại Thông tư số 157/2014/TT-BTC về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, từ ngày 28/8/2018 đến ngày 19/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã chủ trì tổ chức kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2018 tại 7...
Nội soi Bảng xếp hạng các công ty kiểm toán tại Việt Nam 2017: Doanh thu các Công ty kiểm toán lớn đến từ đâu?
 • 5,115
 • 0
Tiếp theo bài viết Bảng xếp hạng các công ty kiểm toán tại Việt Nam năm 2017, tại bài viết này, tôi sẽ cùng với anh em "nội soi" thử xem doanh thu của các công ty kiểm toán có doanh thu lớn tại Việt Nam đến từ đâu. Trước khi bắt đầu tìm hiểu, tôi cũng chia sẻ với anh em về phương pháp tiến...
Danh sách các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế mới nhất (2016 - 2017)
 • 3,154
 • 4
Tôi xin gửi anh em danh sách và link download (ở cuối bài viết) các Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế (ISA) mới nhất của IAASB. Tài liệu gồm có 3 tập Handbook 2016-2017 Edition mới nhất với một số điểm cập nhật so với phiên bản 2015 như: - Bản sửa đổi của các Chuẩn mực đầu 800 liên quan đến Báo cáo...
Bảng xếp hạng các Công ty kiểm toán tại Việt Nam năm 2017
 • 62,594
 • 11
Xếp hạng công ty theo doanh thu Đứng đầu vẫn là 4 Công ty Big 4 theo thứ tự là: E&Y, PwC, Deloitte và KPMG với thị phần là 49,78% doanh thu toàn ngành. Thứ tự xếp hạng các Công ty Big 4 của Việt Nam có khác với thứ tự xếp hạng theo doanh thu toàn cầu do IAB công bố tại vị trí của E&Y và...
VACPA ebook 2.2 XDCB - Tập hợp văn bản pháp luật phục vụ kiểm toán XDCB
 • 1,550
 • 8
Trong các hoạt động rất đa dạng của các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay thì dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) đã và đang chiếm một vị trí rất quan trọng. Do xây dựng cơ bản là một lĩnh vực đặc thù, thời gian thực hiện kéo dài qua nhiều năm nên việc tuân thủ các...
VACPA ebook 1.9 - Công cụ tra cứu văn bản pháp luật kế toán và kiểm toán (BCTC)
 • 8,873
 • 32
Đây là file tập hợp các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế.. dưới định dạng *.chm (định dạng file help của Windows) do VACPA biên soạn. Công cụ này rất hữu ích cho các kiểm toán viên khi có thể mang theo trong laptop và dễ dàng tra cứu, thậm chí khi không có mạng internet...
Bảng xếp hạng các Công ty kiểm toán lớn nhất thế giới năm 2017
 • 4,472
 • 0
Trong phiên bản số 582 phát hành tháng 2/2018, Tạp chí kế toán uy tín International Accounting Bulletin đã công bố Bảng xếp hạng các Công ty kiểm toán lớn nhất thế giới năm 2017 xét theo các tiêu chí như: doanh thu, số lượng nhân viên. Về mặt doanh thu, 4 cái tên lớn nhất của ngành kiểm toán là...

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Like us on Facebook

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
43
Bài viết
218
Thành viên
735
Thành viên mới
Nhungtay
Bạn đã quên mật khẩu?